MODALDIALOG
15
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Välkommen till vårens Terminsstart Pension - branschens viktigaste mötesplats!
Torsdagen den 15 februari rivstartar vi våren med Terminsstart Pension - som vanligt fylld med spännande föredrag, intressanta diskussioner och viktiga möten.


Annika Strandhäll om förändringarna av pensionssystemet
Pensionsgruppen har nu fattat beslut om ett flertal genomgripande förändringar av pensionssystemet. Antalet fonder på fondtorget ska begränsas, grundskyddet förstärks och pensionsåldrarna höjs. Dessutom vill man ha en ny huvudman för premiepensionen. Denne ska ansvara för och handla upp de fonder som ska finnas på fondtorget. Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister och ordförande för Pensionsgruppen, kommer till Terminsstart Pension för att berätta mer om förändringarna.

Finansiell rådgivning - finns det risk för lojalitetskonflikter?
Vad händer när en finansiell rådgivare rekommenderar konkurrentens produkter? Kan säljtryck, provisioner och ersättningar göra att det finns ett egenintresse som gör att rådgivningen inte kan kallas för oberoende, och vad får det för konsekvenser för rådgivningen och för konsumenterna? Hanna Lundqvist, uppsatsförfattare vid Uppsala Universitet, Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet, med flera diskuterar frågan.

App, app, app!
Vilken betydelse får de digitala rådgivningstjänsterna på marknaden i framtiden? Förbättrar de rådgivningen för framtidens pensionssparare, och kommer de på sikt att konkurrera ut den personliga rådgivningen? På Terminsstart Pension diskuterar vi detta med Patrik Adamson, vd Lysa, Waizer, Jonas Hombert, vd Opti, med flera.
Dessutom kommer Småspararguidens Patrick Siegbahn kommentera apparna ur ett småspararperspektiv, och Insuresecs vd Jenny Nilsson belyser ansvarsfrågan om någonting går snett vid den digitala rådgivningen.

Makten över pensionerna
Viktoria Gårdö tog steget från Collectum till att bli pensions- och försäkringsspecialist på ingenjörsföretaget Sweco. Här har hon och hennes kollegor gjort ett omfattande arbete med att ta makten över de anställdas tjänstepensioner. På Terminsstart Pension hör du henne berätta om hur hon genom stenhård upphandling lyckats sätta grimma på försäkringsfömedlarna som ska bistå Sweco med pensionsrådgivning och administration och kapat kostnaderna rejält, vilket kommer de anställda till del.

Vart är världen på väg?
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande för finanspolitiska rådet, spanar om den framtida ränteutvecklingen med avstamp i demografin som världen över skapar enorma sparandeöverskott, något som gör att vi kanske måste vänja oss vid låga långräntor under lång tid framöver.

"Min sanning"
Till vårens Terminsstart Pension inför vi "Min sanning", en programpunkt där en person i branschen får tala till punkt i ett samtal med mig. Först ut är AMFs vd Johan Sidenmark, som kommer att berätta om allt ifrån omgörningen till tjänstepensionsbolag och de kapitalkrav som bolagen kommer att omfattas av till flytträtten där tusentals sparare förmåtts flytta från AMF utan att de varit medvetna om det. Dessutom får vi höra mer om hur man lyckats sammanföra olika försäkringar till en - sex miljoner försäkringar blev efter omläggningen tre miljoner, vilket både underlättar administrationen för bolaget och minskar avgiftsuttaget för kunderna.

Fler talare och diskussionsdeltagare är naturligtvis under inbjudan.


Varmt välkommen till heldagsseminariet Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör
Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Mikael Nyman är suverän som moderator. Han har gedigen kunskap och kan formulera vassa och intressanta frågeställningar.
Anmäl dig
TALARE
Hanna Lundqvist
uppsatsförfattare Uppsala universitet
Ulrika Boëthius
ordförande Finansförbundet
Patrik Adamson
vd Lysa
John Hassler
professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet
Jonas Hombert
vd Opti
Fredrik Burling
vd Advinans
Patrick Siegbahn
grundare Småspararguiden
Jenny Nilsson
vd Insuresec
Viktoria Gårdö
pensions- och försäkringsspecialist på Sweco
Annika Strandhäll
socialförsäkringsminister
INFORMATION
Tid & Plats: Torsdagen den 15 februari 2018 kl 9.00-ca16.30
Pris: 5 790 kr, exkl moms. I priset ingår fika, lunch, dokumentation och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris.
Kontakt: Malin Svenberg, 070-668 44 99, malin.svenberg@exaktmedia.se.
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561