MODALDIALOG
14
SEPTEMBER PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Välkommen till Terminsstart Pension!
Höstens Terminsstart Pension hålls den 14 september, som vanligt i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.

Terminsstart Pension har kommit att bli den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Vi arbetar just nu med programmet, här är ett par av de punkter som redan är klara:

9.10-9.50
Hur gör man de finansiella systemen hållbara?
Vad blir konsekvenserna om det finansiella systemet fortsätter i sin nuvarande form? Nick Silver, vd för Callund Consulting Limited, som i 40 år har rådgivit regeringar om pensioner, socialt skydd och utveckling av kapitalmarknader, menar att det finansiella systemet är en konstruktion av bristfälliga ekonomiska teorier, utformade i hopp om att marknaden effektivt kommer att fördela samhällets kapital. I stället fördelar finanssektorn besparingar och investeringar för att maximera sina egna intäkter, med följd att säkerheten skadar ekonomin, samhället och miljön. Men hur ska de finansiella systemen utformas för att möta samhällets behov och undvika en miljökris? (Föredraget hålls på engelska)

9.50-10-10
Blir dagens unga fattigpensionärer?
Är det nuvarande pensionssystemet otillräckligt? Och vad kan man i så fall göra åt det så att dagens unga inte blir fattigpensionärer om 40 år? Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman berättar om hur läget är och vad man kan göra för att undvika att utfallet försämras med tiden. Opponent: Bo Könberg, en av upphovsmännen bakom det svenska pensionssystemet.

10.10-10.40 Fika

10.40-11.20
Effektivare regler för flytt av pensionskapital - så kommer de att fungera
Den 16 augusti släppte regeringen den efterlängtade promemorian om effektiviserad flytträtt av försäkringar. I förslaget finns bland annat regler om vilka avgifter som bolagen får ta ut för flyttar. Dessutom föreslår man ändringar i inkomstskattelagen som kommer att göra det möjligt att lägga samman fribrev, något som definitivt kommer att minska antalet fribrev i marknaden. Tord Gransbo, chef för finansdepartementets försäkringsenhet, presenterar förslagen i en kort briefing som följs av en diskussion där vi möter Annika Saramies, vd Avanza Pension, Louise Sander, vd Handelsbanken Liv, Mattias Munter, pensionsekonom Skandia och Mattias Fellenius, grundare Pensiono.

11.20-12.00
Så ska FI se till att de nya regelverken efterlevs på försäkringsmarknaden
Med de nya EU-regelverken för försäkring och tjänstepension kommer det att skapas en förändrad marknad när det gäller försäljning, rådgivning och tjänstepensioner. Finansinspektionen ska få regeringens uppdrag att ta fram föreskrifter för hur reglerna ska tolkas på detaljnivå, även om det är en lång process innan dessa är klara. Åsa Larson, chef för verksamhetsområde försäkring på Finansinspektionen berättar om hur man resonerar när man nu ska ta sig an de väntande utmaningarna.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20
Peter Dahlgren om framtidsplanerna för Nordnet
Peter Dahlgren tillträdde som vd för Nordnet i våras, men har redan stora planer för hur bolaget ska utvecklas framöver. Ett starkt fokus är att skapa ännu bättre kundupplevelser och en mer innovativ och snabbrörlig organisation. På Terminsstart Pension hör du honom berätta mer om hur Nordnet ska ta nästa steg.

13.20-14.00
Hur ska någon tjäna pengar på att sälja?
Den 22 september går remisstiden ut för regeringens promemoria om hur försäkringsdistributionsdirektivet IDD ska införas i lag. Många har säkert ägnat sommaren åt att plöja de 500 sidorna för att se och försöka bedöma effekterna av de nya reglerna och svara på frågan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet när det gäller försäljning av pensionstjänster. Även om det inte blir något totalt provisionsförbud så ser det ändå ut som att marknadens aktörer måste ändra sina affärsmodeller snabbt för inget blir sig likt efter februari 2018 när de nya reglerna börjar gälla. Per Andelius, försäkringsjurist, Jenny Nilsson, vd för Insuresec, Anders Johansson, Senior Legal Advisor på SEB, Mats Langensjö, grundare Langensjö & Company och Per-Erik Gullnäs, seniorkonsult på Cavendi, diskuterar vilka konsekvenser införandet kommer att få.

14.00-14.30 Fika

14.30-15.10
Så ska premiepensionerna räddas
Stefan Lundbergh har nu presenterat sin snabbutredning som den framtida premiepensionen och föreslår bland annat att man ska öka den statliga styrningen genom upphandlingar av fonder på torget och att man inför ett nytt förvalsalternativ som ersätter Sjunde AP-fondens SÅFA. Efter föredraget kommer Lars Bergendal, senior advisor på Skandia, Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening, Bo Könberg, en av upphovsmännen till det nuvarande pensionssystemet samt Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, att kommentera förslagen.

15.10-15.40
Vilka har lättast att värja sig mot dåliga pensionsutfall?
Vilka sparare klarar sig bäst i premiepensionen? Är det de finansiellt kunniga, de finansiellt okunniga eller de som tror att de kan? Anders Anderson vid Handelshögskolan i Stockholm och David T Robinson från Duke University har med hjälp av SCB undersökt sambandet mellan faktisk och självbedömd finansiell kunskap och frågar sig vad det får för konsekvenser för den som utformar valsystem och förvalsalternativ, när det gäller möjligheten att skydda individer från dåliga och dyra utfall. Anders Anderson presenterar den spännande rapporten Self-Awareness, Financial Advice and Retirement Savings Decisions.

15.40-16-20
Konsten att få rätt personer att vilja jobba hos ditt företag
Tomas Lönn har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa stora och små organisationer att öka attraktionskraften i sitt varumärke genom proaktivt förändringsarbete. Han har tidigare arbetat som forskare på Kairos Future och är nu verksam som förändringsledare och organisationsutvecklare i näringslivet.


Varmt välkommen till heldagsseminariet Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör för Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Mycket spännande, aktuella och relevanta ämnen. Skönt att slippa "leverantörspitchar"
Anmäl dig
TALARE
Nick Silver
vd för Callund Consulting Limited
Håkan Svärdman
välfärdsanalytiker Folksam
Tord Gransbo
chef för finansdepartementets försäkringsenhet
Bo Könberg
en av upphovsmännen till pensionssystemet
Annika Saramies
vd Avanza Pension
Louise Sander
vd Handelsbanken Liv
Mattias Munter
pensionsekonom Skandia
Mattias Fellenius
grundare Pensiono
Åsa Larson
chef för verksamhetsområde Försäkring på Finansinspektionen
Peter Dahlgren
vd Nordnet
Per Andelius
försäkringsjurist
Jenny Nilsson
vd Insuresec
Anders Johansson
Senior Legal Advisor på SEB
Mats Langensjö
grundare Langensjö & Company AB
Per-Erik Gullnäs
seniorkonsult Cavendi
Stefan Lundbergh
premiepensionsutredare
Lars Bergendal
senior advisor på Skandia
Fredrik Nordström
vd Fondbolagens Förening
Johan Florén
chef kommunikation och ägarstyrning Sjunde AP-Fonden
Anders Andersson
forskare Handelshögskolan i Stockholm
Tomas Lönn
Bizcare
INFORMATION
Tid & Plats: Torsdagen den 14 september 2017 kl 9.00 - ca 16.30, därefter mingel. Spegelsalen på Grand Hôtel, Stockholm.
Pris: 5 690 kr, exkl moms. I priset ingår fika, lunch, dokumentation och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt.
Kontakt: Malin Svenberg, tel 08-455 67 76, e-post malin.svenberg@exaktmedia.se.
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561