12
SEPTEMBER PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Varmt välkommen till Terminsstart Pension den 12 september 2018
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Vi jobbar nu för fullt med programmet, och några riktigt intressanta talare är redan klara:

I somras presenterade regeringen sin promemoria om tjänstepensionsregleringen. Där görs klart vilka krav som de nya tjänstepensionsföretagen har att leva efter i framtiden och vilka försäkringsbolag som kan få möjlighet att byta regleringsform från Solvens 2 till IORP. En som hållit i pennan vid skrivningarna om den nya lagstiftningen är departementsrådet Tord Gransbo vid finansdepartementet. På Terminsstart Pension går han igenom vad som ska gälla och berättar om vilka överväganden som ligger till grund för att förslaget blivit så som det nu ser ut.

Skatterättsnämnden kom nyligen med ett uppmärksammat förhandsbesked om att pensionsrådgivning om tjänstepension som anställda får genom avtal med rådgivare ska vara förmånsskattepliktig för den anställde om den vägledning man får bygger på uppgifter om individens privata ekonomi. Beskedet riskerar att skaka om branschen rejält. Skatteverkets skattejurist Pia Blank Thörnroos kommer till Terminsstart Pension och ger oss verkets syn på frågan.

Därefter följer en diskussion där bland andra Kasper Kindlund, pensionsspecialist PwC och
Daniel Eriksson, vd Luminatum Advisory, deltar.

Jenny Nilsson, vd, ger en närmare inblick i InsureSecs verksamhet och Lina Erenvidh, operativ chef, berättar mer om REKO-analys, rapporten släpps i september/oktober och ger insikt i försäkringsförmedlarnas regelefterlevnad och skötsamhet i regulatoriska frågor.

Med ett fondtorg som på sikt ska rymma 3000 miljarder kr blir Erik Fransson en av väldens mäktigaste grindvakter. Hör honom berätta om hur det nya regelverket och fondtorget kommer att fungera och vilka krav som kommer att ställas på fonderna som vill vara med på det nya fondtorget.

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, kommer till Terminsstart Pension för att prata om de aktuella frågorna för pensions- och försäkringsbranschen.

Anders Lundström, vd Minpension.se, har jobbat länge med den uttagsplan som ska förenkla för pensionssparare att planera och ta ut pension. I början av nästa år är det dags för lansering. På terminsstarten hör du Anders prata om hur man utvecklat tjänsten och vad som blir nästa steg.

Fler talare och diskussionsdeltagare är naturligtvis under inbjudan.

Varmt välkommen till Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna

Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
Tord Gransbo
enhetschef Finansmarknadsavdelningen
Pia Blank Thörnroos
skattejurist Skatteverket
Kasper Kindlund
pensionsspecialist PwC
Daniel Eriksson
vd Luminatum Advisory
Jenny Nilsson
vd Insuresec
Lina Erenvidh
operativ chef
Erik Fransson
chef fondtorgsavdelningen Pensionsmyndigheten
Erik Thedéen
generaldirektör Finansinspektionen
Anders Lundström
vd Minpension.se
INFORMATION
Tid & Plats: Kl. 09.00-ca 17.00, 12 september 2018, Grand Hôtel, Stockholm
Pris: 5 890 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, lunch och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt. Är ni fler än tre från samma företag som vill komma? Kontakta Malin Svenberg för separat offert.
Kontakt: Malin Svenberg, mobil: 070-668 44 99, e-post: malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561