MODALDIALOG
14
SEPTEMBER PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Välkommen till Terminsstart Pension!
Höstens Terminsstart Pension hålls den 14 september, som vanligt i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.

Terminsstart Pension har kommit att bli den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Vi arbetar just nu med programmet, här är ett par av de punkter som redan är klara:

Hur gör man de finansiella systemen hållbara?
Vad blir konsekvenserna om det finansiella systemet fortsätter i sin nuvarande form? Nick Silver, vd för Callund Consulting Limited, som i 40 år har rådgivit regeringar om pensioner, socialt skydd och utveckling av kapitalmarknader, menar att det finansiella systemet är en konstruktion av bristfälliga ekonomiska teorier, utformade i hopp om att marknaden effektivt kommer att fördela samhällets kapital. I stället fördelar finanssektorn besparingar och investeringar för att maximera sina egna intäkter, med följd att säkerheten skadar ekonomin, samhället och miljön. Men hur ska de finansiella systemen utformas för att möta samhällets behov och undvika en miljökris? På Terminsstart Pension den 14 september hör du honom utveckla sina spännande resonemang!

De nya regelverken på försäkringsmarknaden - så ska FI se till att de efterlevs
Med de nya EU-regelverken för försäkring och tjänstepension kommer det att skapas en förändrad marknad när det gäller försäljning, rådgivning och tjänstepensioner. Finansinspektionen ska få regeringens uppdrag att ta fram föreskrifter för hur reglerna ska tolkas på detaljnivå, även om det är en lång process innan dessa är klara. Åsa Larson, chef för verksamhetsområde Försäkring på Finansinspektionen berättar om hur man resonerar när man nu ska ta sig an de väntande utmaningarna.

Så ska premiepensionerna räddas
Till höstens Terminsstart Pension kommer Stefan Lundbergh som ska utreda premiepensionen och komma med förslag som ska leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem. Men det är snabba puckar - redan i slutet av augusti ska utredningen vara klar. På terminsstarten hör du honom berätta om sina slutsatser.

Hur ska någon tjäna pengar på att sälja?
Den 22 september går remisstiden ut för regeringens promemoria om hur försäkringsdistributionsdirektivet IDD ska införas i lag. Många kommer att ägna sommaren åt att plöja de 500 sidorna för att se och försöka bedöma effekterna av de nya reglerna och svara på frågan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet när det gäller försäljning av pensionstjänster. Även om det inte blir något totalt provisionsförbud så ser det ändå ut som att marknadens aktörer måste ändra sina affärsmodeller snabbt för inget blir sig likt efter februari 2018 när de nya reglerna börjar gälla. Per Andelius, försäkringsjurist, Jenny Nilsson, vd för Insuresec, Anders Johansson, Senior Legal Advisor på SEB med flera diskuterar vilka konsekvenser införandet kommer att få.


Du kan redan nu anmäla dig till seminariet.


Varmt välkommen!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör för Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Mycket spännande, aktuella och relevanta ämnen. Skönt att slippa "leverantörspitchar"
Anmäl dig
TALARE
Åsa Larson
chef för verksamhetsområde Försäkring på Finansinspektionen
Stefan Lundbergh
premiepensionsutredare
Per Andelius
försäkringsjurist
Jenny Nilsson
vd Insuresec
Anders Johansson
Senior Legal Advisor på SEB
INFORMATION
Tid & Plats: Torsdagen den 14 september 2017 kl 9.00 - ca 16.30, därefter mingel. Spegelsalen på Grand Hôtel, Stockholm.
Pris: 5 690 kr, exkl moms. I priset ingår fika, lunch, dokumentation och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt.
Kontakt: Malin Svenberg, tel 08-455 67 76, e-post malin.svenberg@exaktmedia.se.
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561