19
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Varmt välkommen till Terminsstart Pension den 19 februari 2019
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Förberedelserna för vårens Terminsstart Pension pågår för fullt, och programmet börjar ta form.

Premiepensionstorget är just nu under kraftig omdaning, den mest omfattande sedan systemet lanserades för knappt 20 år sedan. Blev utfallet det myndigheten trodde, hoppades på och räknade med? Vilka har effekterna blivit på aggregerad nivå? Kommer spararna att vara bättre skyddade nu? Fanns det någon effekt som inte förutsågs och har reformeringen varit så framgångsrik att det inte längre finns behov av upphandling? Detta kommer Erik Fransson, Pensionsmyndighetens chef för det nya fondtorget, berätta mer om på Terminsstart Pension.


Claes Carlson, vd för Danica Pension som nyss sålts till ett konsortium av riskkapitalbolag, berättar om hur processen gick till och vad han nu ska göra när han navlar av från sin danska mamma.

Volvo Cars har städat upp bland pensionerna och flyttat alla tiotaggare till ITPK i Collectum och man satsar stort på att synliggöra förmånen och lära de anställda mer om sin tjänstepension. På Terminsstart Pension hör du Christina Munk Hemberg, pension & benefit manager Volvo Cars, berätta mer om hur man hanterar de anställdas pensioner.

IDD- och MiFID-direktiven är nu införda i svensk lag - men blev det verkligen någon skillnad? Malin Omberg, områdeschef på Finansinspektionen med fler diskuterar frågan.

Inom kort kommer Högsta Förvaltningsdomstolens dom om förmånsskatt på pensionsrådgivning. Vi kommer självklart ta upp frågan - vilket utfallet än blir!

Andra spännande frågor under dagen blir:
- Nya fondtorget för premiepensionen, hur blev det?
- Hur kan man anpassa finansiella tjänster och rådgivning efter mänskligt beteende?
- Blir det någon flytträtt egentligen, och i så fall när?

Varmt välkommen till Terminsstart Pension!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
Erik Fransson
chef fondtorget, Pensionsmyndigheten
Claes Carlson
vd Danica Pension
Christina Munk Hemberg
pension & benefit manager Volvo Cars
Malin Omberg
områdeschef Finansinspektionen
INFORMATION
Tid & Plats: Kl. 09.00-ca 17.00, 19 februari 2019, Grand Hôtel, Stockholm
Pris: 5 990 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, lunch och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris. Är ni fler än tre från samma företag som vill komma? Kontakta Malin Svenberg för separat offert.
Kontakt: Malin Svenberg, mobil: 070-668 44 99, e-post: malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561